Vilkår

Aftalens indgåelse
Når du køber et abonnement på et magasin på Altinget.dk, indgår du aftale med Altinget ApS.

Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering på e-mail som dokumentation for aftalen.

Du skal være over 18 år for at være abonnent. Hvis du er under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

Sådan fungerer dit abonnement
Når du køber et abonnement på magasinet, modtager du dette i din postkasse gældende fra førstkommende udgave efter købet.
For at modtage den næste udgivelse skal bestillingen afgives senest 15 hverdage inden udgivelsestidspunktet. Magasinet udkommer den anden torsdag i hver måned med undtagelse af juli. Vi tager forbehold for ændring i udgivelsesplan, eksempelvis ved helligdage.

For årsabonnementer modtager du de kommende 11 udgivelser efter bestilling.

For tre måneders abonnementer modtager du de tre kommende udgaver, hvilket betyder, at abonnementet i praksis kan løbe mere end tre kalendermåneder. 

Ved bestilling inden for 15 hverdage før kommende udgivelse modtager du først den næste udgave. Dvs. hvis magasinet udkommer den 15. november, og du opretter et abonnement den 3. november, vil du først modtage det magasin, som udkommer i december.

Opsigelse

Abonnementet kan altid opsiges til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Dette kan du gøre på selvbetjeningen (www.altinget.dk/magasin/selvbetjening/). 

For 3 måneders- og årsabonnementer gælder det, at abonnementet er løbende med mindre det opsiges senest 30 dage før fornyelse. Du kan opsige dit abonnement ved udløb på din profilside eller ved at kontakte Altinget på mailadressen adm@altinget.dk.

Når der er forløbet 5 måneder fra det tidspunkt, hvor abonnementet blev tegnet (uafhængigt af, hvornår leverancerne er påbegyndt, eller hvornår det digitale abonnement er taget i brug), kan abonnementet som alternativ opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned (uanset varigheden af den indeværende abonnementsperiode). Hvis du ønsker dette, skal du kontakte Altinget på mailadressen adm@altinget.dk

Forbehold
Der tages forbehold for prisændringer, udsolgte varer og ændringer af abonnementsbetingelser og ændring i udgivelsesplan. Vi forbeholder os retten til at godkende ordren. En ordre kan eventuelt afvises, hvis du det seneste år har misligholdt betalingsforpligtelser over for Altinget eller andre virksomheder i samme koncern (Rasmus Nielsen Holding).

Betaling
Du kan betale dit abonnement med dankort eller kreditkort. Ved betaling accepterer du samtidig, at Altinget automatisk kan trække penge på dit dankort eller kreditkort, hver gang abonnementet fornyes. Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit dankort eller dit kreditkort bliver spærret eller udløber. Det kan du gøre på din profilside eller ved at kontakte Altinget.dk. Betaling sker ved betalings- eller kreditkort gennem betalingssystemet ePay. Dine kortoplysninger bliver krypteret og sendt direkte videre til banken via en sikker forbindelse.

Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde dit køb af abonnement i 14 dage. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du – inden udløbet af 14-dagesfristen – i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til Altinget på mailadressen adm@altinget.dk.

Altinget refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. OBS! Du hæfter selv for eventuelle portoudgifter.

Ophavsrettigheder
Al indhold i både de fysiske magasiner samt i e-magasinerne samt alt andet indhold relateret til levering af disse ydelser tilhører Altinget eller tredjeparter. Al kopiering, distribution eller anden brug af dette indhold er forbudt uden skriftlig samtykke fra rettighedshaverne til indholdet. Du har som kunde ingen rettigheder til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution eller promovering af dette indhold. Du har heller ingen rettigheder til brug, som kræver en licens til offentlig fremvisning. Du kan alene bruge indholdet på enheder, som du eller din husstand selv disponerer over til personlig brug. Uautoriseret brug kan indebære brud på gældende lovgivning, og Altinget ApS forbeholder sig retten til at retsforfølge dig for sådanne krænkelser.

Henvendelse og samtykke
Du giver samtykke til, at vi i forbindelse med tryk og distribution af magasinet videresender de nødvendige personoplysninger til samarbejdspartnere til brug for tryk og forsendelse af magasinet til din adresse. Ved oprettelsen af et abonnement giver du os samtidig samtykke til, at Altinget ApS og andre virksomheder under koncernen Rasmus Nielsen Holding må kontakte dig via telefon eller e-mail med vejledning i, hvordan du får mest ud af dit abonnement samt informationer om opdateringer, tilbud, ændringer, indhold og lign. Du kan afmelde dette ved at kontakte adm@altinget.dk. Læs mere om Altingets privatlivspolitik her.

Andet
Priserne gælder kun i Danmark, og ikke i Grønland, Færøerne eller udlandet. Bor du uden for Danmark og er interesseret i et abonnement, kan du kontakte os på adm@altinget.dk for at høre mere om priser og muligheder.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os alle hverdage mellem kl. 9-15 på telefon 33 34 35 40 eller adm@altinget.dk.