Vilkår

BETALINGSFRIST
Betalingsfrist er 14 dage og forfaldsdato fremgår af faktura. Her finder du også dit medlemsnummer / abonnentnr.

Betaler du ikke indenfor den givne frist vil vi sende en påmindelse. Vi tillader os at tillægge kr. 50,- hvis yderligere rykkere bliver nødvendige. Hvis du af en eller anden grund ikke betaler din faktura, beder vi om at du kontakter os hurtigst muligt da du hæfter for betaling for abonnement / medlemsskab indtil du eventuelt opsiger skriftligt.

Hvis du fortryder oprettelsen beder vi om at du giver besked inden fakturaens forfaldsdag.

ARRANGEMENTER
Medlemmer i restance deltager ikke i arrangementer til nedsat pris.

OPSIGELSE ELLER ÆNDRING
Opsigelse af abonnement eller medlemsskab sker skriftligt på mail eller sms, normalt til næste fornyelsesdato.
Vi beder om at du skriver til os når du ønsker at opsige eller ændre. Gerne SMS eller mail
Du kan skifte til anden medlemsform eller abonnementsform også i løbet af året .