Vilkår

Abonnementsbetingelser Sådan fungerer dit abonnement
Et årsabonnement består af fire udgivelser. Som abonnent modtager du dit blad, så du har det senest to dage efter udgivelsesdatoen. Abonnementet er fortløbende, hvilket vil sige, at det forsætter automatisk, indtil det opsiges skriftligt. Et gaveabonnement stopper automatisk efter ét år.

Du skal være over atten år for at være abonnent. Hvis du ikke er det, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

Betaling
Vi sender dig et indbetalingskort i forbindelse med hver abonnementsperiode. Du bedes benytte det til at betale dit abonnement med inden forfaldsdatoen. Har du ikke adgang til netbank, kan du få tilsendt et girokort ved at kontakte Ekkos sekretariat.

Hvis du har tilmeldt Betalingsservice eller automatisk træk på et kreditkort, trækkes betalingen for næste abonnementsperiode automatisk. Trækningen sker først, når du har modtaget det sidste nummer i den aktuelle abonnementsperiode. Kvittering for trækningen fremsendes pr. email, uanset om beløbet trækkes automatisk eller om du har indtastet betalingsoplysningerne manuelt. Indehaver af betalingskortet hæfter for andres uberettigede brug af kortet jf. Lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

Du kan til enhver tid afmelde automatisk kortbetaling via vores selvbetjening.

Hvis dit kort er udløbet, vil du ved første betaling, som fejler, få tilsendt en e-mail med et link, som du kan bruge til at indtaste nye kortoplysninger. Denne e-mail vil ikke være pålagt gebyrer. Opdatering af kortoplysninger kan p.t. kun ske på denne måde, da vi ikke lagrer dine kortoplysninger. De lagres kun hos Quickpay.

Ved udebleven betaling sender vi dig en rykker, men abonnementet bliver ikke nedlagt. Det kræver en skriftlig opsigelse(se nedenfor).

Tilmelding til PBS
Du har mulighed for at tilmelde dig betalingsservice, så dine betalinger fremover foregår helt automatisk (BEMÆRK: den første regning skal betales som vanlig, da din PBS-tilmelding først træder i kraft fra næste opkrævning).

Du tilmelder dig PBS på følgende måde: Gå ind i din netbank og indtast følgende informationer under ”tilmeld betalingsservice”:

PBS nr.: 05971209 Debitorgrubbenummer: 00001 Kundenummer: Kundenummeret er identisk med dit kontonummer. Kontonummeret finder du på tredje linje under ”FAKTURA” på dine fakturaer. Hvis du ikke har en faktura, eller ikke kan finde kontonummeret, så kan du kontakte Ekkos sekretariat, som vil være behjælpelig med at finde dit kontonummer.

Fortrydelsesret
Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17.

Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra den dag, hvor du har modtaget dit første blad. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Det gøres ved at kontakte Ekkos sekretariat. Herefter har du 14 dage til at returnere bladet. Du skal selv dække portoomkostningerne.

Opsigelse
Ønsker du at opsige dit abonnement, skal det gøres ved at sende en skriftlig opsigelse til Ekkos sekretariat, enten via e-mail eller brev.

Dit abonnement er løbende og skal opsiges senest inden den kommende periodes startdato. Hvis du opsiger dit abonnement, vil du modtage det resterende antal blade i den indeværende periode, hvorefter abonnementet automatisk ophører.

Manglende betaling eller returnering af blade betragtes ikke som opsigelse af abonnementet (med mindre det sker inden for fortrydelsesretten, og vi får besked herom) og fritager dig ikke for betaling.

Ændringer
Har du ændringer til dit abonnement, herunder adresseændringer, gøres det lettest ved at udfylde formularen på Ekkos hjemmeside. Alternativt kan du sende en mail til Ekkos sekretariat. Vi gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at oplyse adresseændringer, da vi ikke automatisk får besked. Ændringer skal meddeles senest tre uger, før den træder i kraft.

Gaveabonnementer
Gaveabonnementer er ikke fortløbende. Efter abonnementets udløb sender Ekko et brev til gavemodtageren med en opfordring om tegne abonnement. Hvis gavemodtageren ikke reagerer på denne henvendelse, nedlægges abonnementet automatisk.

Udenlandske abonnementer
I henhold til international lov vil udenlandske kunder få skriftlig besked hvis der ændres i Ekkos abonnementsbetingelser. Udenlandske kunder vil endvidere modtage en kvittering efter hvert køb. Køb fra udenlandske kunder pålægges ikke dansk moms.

Persondata
Personoplysninger behandles fortrolig, og du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine personoplysninger eller få dem rettet. Det kan ske ved at rette henvendelse til Ekkos sekretariat.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ekkos sekretariat.

Vi træffes tirsdag-torsdag kl. 10-14 på telefon 8838 9292 eller via e-mail på sekretariat@ekkofilm.dk. Du kan også sende et brev til os:

Filmmagasinet Ekko
Att.: Sekretariatet
Wildersgade 32
1408 København K

Der tages forbehold for prisændringer og ændringer af abonnementsbetingelserne. Tilbud gælder ikke for firma/institutionsabonnementer, gaveabonnementer og udenlandsabonnementer.