Vilkår

Abonnementsbetingelser for klub-sund

Sådan fungerer dit abonnement
Magasinet sund-forskning fremsendes på udgivelsesdagen og abonnementet forlyder på 6 leveringer pr. indbetaling.
Der er tale om et løbende abonnement. Omkostningen til forsendelse afholdes af DOThouse Media Group på dine vegne i henhold til gældende priser hos ”Porto Partner”.
Vi tager forbehold for pris-, moms- og portoændringer, forsinkede varer samt ændringer af abonnementsbetingelserne.
Varsling om ændringer, herunder prisstigning, vil ske i magasinets kolofon, på klub-sund.dk og/eller i særskilt e-mail.
Abonnementstilbud gælder ikke i Grønland, på Færøerne eller i udlandet. klub-sund forbeholder sig retten til at godkende hver bestilling. Er du under 18 år, skal vi have en skriftlig bestilling med forældres/værges underskrift.

Betaling
Betaling skal ske via tilmeldningsformularen under ‘tilmelding’ på www.klub-sund.dk, hvor abonnentens kortoplysninger indtastes.
Udebliver betalingen, pålægges der rykkergebyr maksimalt efter den til enhver tid gældende rentelov. Returnering af magasiner eller nægtet modtagelse af magasiner over for posten fritager ikke for betaling.

Fortrydelsesret
Du kan efter forbrugeraftaleloven uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dit første magasin. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Du kan fortryde den indgåede aftale ved at sende en mail til info@klub-sund.dk

Behandling af personoplysninger
Personoplysninger behandles fortroligt og lagres hos DOThouse Media Group’s abonnementsudbyder, Iteras, under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan til enhver tid få indsigt i disse oplysninger ved at kontakte klub-sund på info@klub-sund.dk
Oplysningerne anvendes til at administrere abonnementet og betalinger samt til information vedr. klub-sund.

Ændring af dine oplysninger og abonnement
Du foretager selv ændringer i forbindelse med f.eks. ny adresse eller ny e-mail via selvbetjenings-funktionen. Har du ikke oplyst din aktuelle adresse og derfor ikke modtaget dit magasin, vil det ved henvendelse blive eftersendt med portoopkrævning
Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at kontakte klub-sund pr. mail info@klub-sund.dk.
Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse.

Kontakt
Du kan kontakte klub-sund på info@klub-sund.dk
DOThouse Media Group, Carl Jacobsens Vej 20, 2. sal, 2500 Valby.
CVR-nr. 53832156.