Vilkår

Sådan fungerer dit abonnement
Tidsskriftet Kosmos fremsendes på udgivelsesdagen og udkommer 4 gange om året. Der er tale om et løbende abonnement. Vi tager forbehold for pris-, moms- og portoændringer, samt ændringer af abonnementsbetingelserne. Varsling om ændringer, herunder prisstigning, vil ske i magasinets kolofon eller i særskilt brev/e-mail. Er du under 18 år, skal vi have en skriftlig bestilling med forældres/værges underskrift.

Betaling
Betaling skal ske via det indbetalingskort, som fremsendes særskilt som post eller e-mail. Er betaling tilmeldt Betalingsservice eller Automatisk Kortbetaling, fremgår det af indbetalingskortet. Vi tager forbehold for eventuel opkrævning af gebyr ved betaling med indbetalingskort. Udebliver betalingen, pålægges der rykkergebyr – maksimalt efter den til enhver tid gældende rentelov. Returnering eller nægtet modtagelse over for posten fritager ikke for betaling.

Fortrydelsesret
Du kan efter forbrugeraftaleloven uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dit første magasin. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Du kan f.eks. fortryde den indgåede aftale ved at sende en e-mail til info@kosmosmagazine.net, Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse, inden fristen er udløbet.
Har du allerede modtaget magasinet, skal du sende det retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du vil udnytte din fortrydelsesret. Du skal selv betale omkostninger (porto) ved magasinets tilbagesendelse. Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede aftale.

Behandling af personoplysninger
Personoplysninger behandles fortroligt og lagres hos Martinus Institut under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan til enhver tid få indsigt i disse oplysninger ved at ringe til Martinus Institut, ligesom du kan få rettet eventuelt ukorrekte oplysninger. Oplysningerne anvendes til at administrere abonnementet, bestillinger og betalinger samt til information og markedsføring via telefon, e-mail og post i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ændring af dine oplysninger og abonnementet
Ændring af din adresse, e-mail og betalingsperiode samt opsigelse, tilmelding til Automatisk Kortbetaling eller Betalingsservice m.m. gøres nemmest på kosmosmagazine.net. Ændring af e-mail og adresse bedes meddelt os hurtigst muligt. Har du ikke oplyst din nye adresse og derfor ikke modtaget dit magasin, vil det ved henvendelse blive eftersendt med portoopkrævning.
Du kan til enhver tid opsige dit abonnement. Har du betalt forud, vil din opsigelse være gældende fra udløbet af den periode, du har betalt for. Skal din opsigelse gælde fra et andet tidspunkt, og ønsker du tilbagebetaling af forudbetalte beløb, bedes du kontakte Martinus Institut på e-mail info@kosmosmagazine.net. Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse.

Kontakt
Du kan kontakte Martinus Institut på e-mail info@kosmosmagazine.net eller telefonisk på telefon 3838 0100 mandag-torsdag kl. 9-12, hvis du ønsker personlig betjening.

Tidsskriftet Kosmos
Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96
2000 Frederiksberg
Telefon 3838 0100

CVR 19961486