Betingelser

Udgivelse

Økonomisk Ugebrev Ledelse udkommer hver anden uge, fredag middag. Ugebrevet udkommer ikke fra medio juni til primo august, samt to uger omkring jul/nytår og én uge omkring påske - i alt udkommer Økonomisk Ugebrev Ledelse 22 gange om året.

Abonnementernes længde er fastsat ud fra antal udgivelser på en årgang

  • 12 måneders abonnement (22 udgivelser)
  • 6 måneders abonnement (11 udgivelser)
  • 3 måneders abonnement (6 udgivelser)

Betaling

Et abonnement på Økonomisk Ugebrev Ledelse betales forud. Faktura fremsendes pr. e-mail sammen med den næstkommende udgivelse med påført abonnementsperiode og rettidig betalingsfrist. Efter den første abonnementsperiode fortsætter abonnementet automatisk, medmindre der modtages en opsigelse.

Opsigelse

Opsigelse skal ske ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til 7023 4010 eller kontakt@ugebrev.dk. Det er således ikke tilstrækkeligt, at undlade at betale fakturaen.

Manglende betaling

Overholdes betalingsfristen ikke, fremsendes der rykkerskrivelser, og abonnementet suspenderes indtil det skyldige beløb er betalt. Udebliver betaling fortsat, trods fremsendelse af rykkerskrivelser, overgives sagen til inkasso.

Fortrydelsesret

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.
For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele Økonomisk Ugebrev A/S (Pilestræde 34, 4. sal, 1147 København K) Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring. (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis de udøver Deres fortrydelsesret indenfor 14 dage, refunderer vi alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

3 udgivelser gratis

Ved tilmelding til 3 udgivelser gratis, tillader du samtidig, at vi kontakter dig telefonisk angående et uforpligtende tilbud på Økonomisk Ugebrev Ledelse