Vilkår

Udgivelse


Økonomisk Ugebrev er et univers af specialiserede nyhedsbreve og portaler. Vi råder over følgende portaler: Bestyrelsesguiden, Trader og Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar. Vi råder over følgende nyhedsbreve: Finans, Ledelse, Life Science, Formue.

Vores gratis prøveforløb er  uforpligtende. Du accepterer dog, at vi kontakter dig med et uforpligtende tilbud om abonnement.

Periode vil fremgå af din faktura.

Betaling

Et abonnement betales forud. Faktura fremsendes pr. e-mail sammen med den næstkommende udgivelse med påført abonnementsperiode og rettidig betalingsfrist. Efter den første abonnementsperiode fortsætter abonnementet automatisk, medmindre der modtages en opsigelse.

Opsigelse

Opsigelse skal ske ved skriftlig henvendelse på kontakt@ugebrev.dk eller via selvbetjening inden fornyelsesdatoen. De kan altid se status på Deres abonnement via selvbetjeningen. Det er således ikke tilstrækkeligt, at undlade at betale fakturaen.

Det kan i helt særlige tilfælde aftales at abonnement opsiges og faktura krediteres, dog vil de allerede distribuerede udgivelser blive faktureret

Manglende betaling

Overholdes betalingsfristen ikke, fremsendes der rykkerskrivelser, og abonnementet suspenderes indtil det skyldige beløb er betalt. Udebliver betaling fortsat, trods fremsendelse af rykkerskrivelser, overgives sagen til inkasso.

Fortrydelsesret

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.
For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele Økonomisk Ugebrev A/S (Sundkaj 125,3, 2150 Nordhavn) Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring. (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis de udøver Deres fortrydelsesret indenfor 14 dage, refunderer vi seneste betaling, senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

3 udgivelser gratis

Ved tilmelding til 3 udgivelser gratis vil De blive tilmeldt Dagens Nyheder og samtidig tillader De , at vi kontakter Dem telefonisk angående et uforpligtende tilbud samt markedsføring.

Behandling af persondata

Oplysninger, De afgiver, når De tegner et abonnement hos Økonomisk Ugebrev eller opretter en profil, registreres og behandles fortroligt af Økonomisk Ugebrev. Personoplysninger indsamles i forbindelse med gennemførelse af køb og brug af vores produkter.
Se mere om indsamling og behandling af personoplysninger og privatlivspolitik på https://ugebrev.dk/cookies/