Vilkår

Udgivelse

Økonomisk Ugebrev er et univers af specialiserede nyhedsbreve og portaler. Vi råder over følgende portaler: Bestyrelsesguiden, Trader og Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar. Vi råder over produkterne Finans, Ledelse, Biotech, Formue

Vores gratis prøveforløb er  uforpligtende. Du accepterer dog, at vi kontakter dig med et uforpligtende tilbud om abonnement.

OBS: Trader har et betalende prøveabonnement til 9 kr. som ved udløb forsætter som et månedsabbonnement. 

Abonnementerne kører fastsat til kalenderåret


Betaling

Et abonnement betales forud. Faktura fremsendes pr. e-mail sammen med den næstkommende udgivelse med påført abonnementsperiode og rettidig betalingsfrist. Efter den første abonnementsperiode fortsætter abonnementet automatisk, medmindre der modtages en opsigelse.

Opsigelse

Opsigelse skal ske ved skriftlig henvendelse på kontakt@ugebrev.dk. Det er således ikke tilstrækkeligt, at undlade at betale fakturaen.

Det kan i helt særlige tilfælde aftales at abonnement opsiges og faktura krediteres, dog vil de allerede distribuerede udgivelser blive faktureret

Manglende betaling

Overholdes betalingsfristen ikke, fremsendes der rykkerskrivelser, og abonnementet suspenderes indtil det skyldige beløb er betalt. Udebliver betaling fortsat, trods fremsendelse af rykkerskrivelser, overgives sagen til inkasso.

Fortrydelsesret

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.
For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele Økonomisk Ugebrev A/S (Pilestræde 34, 4. sal, 1147 København K) Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring. (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis de udøver Deres fortrydelsesret indenfor 14 dage, refunderer vi alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Gratis prøveforløb

Ved tilmelding af et gratis prøveforløb vil du blive tilmeldt vores nyhedsbrev og samtidig tillader du, at vi kontakter dig telefonisk angående et uforpligtende tilbud samt markedsføring.

Betalende prøveabbonement

OBS: Trader har et betalende prøve abonnement til 9 kr. som ved udløb forsætter som et månedsabbonnement. 
Ved tilmelding af et betalende abonnementspris vil du blive tilmeldt vores nyhedsbrev, samt SMS serviceliste og samtidig tillader du, at vi kontakter dig telefonisk angående et uforpligtende tilbud samt markedsføring.  

Testbruger

Ved tilmelding som testbruger på en af vores portaler, vil du også automatisk blive tilmeldt vores tilhørende nyhedsbrev.

Behandling af persondata

Oplysninger, du afgiver, når du tegner et abonnement hos Økonomisk Ugebrev eller opretter en profil, registreres og behandles fortroligt af Økonomisk Ugebrev. Personoplysninger indsamles i forbindelse med gennemførelse af køb og brug af vores produkter.

Se mere om indsamling og behandling af personoplysninger og privatlivspolitik på https://ugebrev.dk/cookies/