Vilkår

Abonnements- og betalingsbetingelser

(senest opdateret den 1. marts 2021)


Abonnementsvilkår

Nedenstående abonnementsvilkår gælder for abonnement på STANDBY.DK.

Aftaleindgåelse og kvittering

Når du tegner et abonnement, indgår du en aftale med Travelmedia Nordic ApS, Majsmarken 1, DK-9500 Hobro (CVR-nr. 34 20 20 87). Ved tegning af et abonnement modtager du en kvittering via e-mail, som du bør gemme, da det er kvitteringen for dit køb. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

Abonnement

Du skal være mindst 18 år for at købe et abonnement.

Løbende abonnement

Et abonnement er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en periode svarende til den foregående. Tilbudsperioder kan ikke forlænges. Ved udløbet af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til den normale abonnementspris, der til enhver tid fremgår af standby.dk/abonnement.

Alle oplyste priser er i danske kroner (DKK) og er momsfri i henhold til lovbekendtgørelse nr. 222 af 7. maj 2019 om tillæg til lov om afgift af lønsum m.v.

Opsigelse

Abonnementet kan altid opsiges til udløbet af en abonnementsperiode. Hvis abonnementet ikke er opsagt før abonnementperiodens udløb, vil abonnementet automatisk fortsætte i en ny periode af tilsvarende længde. Opsigelse sker via selvbetjeningen.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven er der 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du første gang indgår aftale om abonnement. Hvis fortrydelsesretten gøres gældende, vil der blive opkrævet betaling for abonnementet frem til tidspunktet for fortrydelse.

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du inden 14 dage meddele dette skriftligt via abonnement@travelmedianordic.com eller til Travelmedia Nordic ApS, Majsmarken 1, DK-9500 Hobro.

Husk at opgive abonnementsnummer (står på din bekræftelse som fremsendes ved bestilling) eller lignende relevant identifikation, så vi kan finde frem til dit køb. Betalingen refunderes til samme konto eller betalingsmiddel, hvorfra den oprindelige betaling blev modtaget.

Behandling af persondata

Oplysninger, du afgiver, når du tegner et abonnement hos STANDBY.dk registreres og behandles fortroligt af Travelmedia Nordic. Personoplysninger indsamles i forbindelse med gennemførelse af køb og giver adgang til tjenester og ydelser.

Abonnementsoplysninger om tidligere og nuværende abonnementer opbevares og behandles fortroligt til eventuelt senere brug i overensstemmelse med lovgivningen. Oplysningerne bruges først og fremmest i forbindelse med levering af abonnementsydelser, men kan også benyttes internt med henblik på forbedring af vores ydelser og service. Oplysningerne slettes, hvis det ønskes.

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke data vi har indsamlet om dig ved at kontakte vores abonnementservice på abonnement@travelmedianordic.com.

Se mere om indsamling og behandling af personoplysninger og privatlivspolitik på standby.dk/about-stand-by/personoplysninger-og-cookies/.

Ophavsret

Alt indhold på STANDBY.dk er til personligt brug. Indholdet er ophavsretligt beskyttet og må derfor ikke kopieres eller videregives. Print må kun ske til personligt brug, og yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver skriftlig aftale med Travelmedia Nordic. Enhver redaktionel gengivelse eller kommerciel udnyttelse af materiale må kun finde sted med tilladelse fra Travelmedia Nordic. Virksomheder må ikke printe eller formidle materiale til brug for virksomhedens medarbejdere eller til kommercielt brug hverken fysisk eller digitalt.

Udarbejdelse af referater og resuméer af artikler og andet indhold er ikke tilladt, men mindre disse udgør egentligt selvstændigt udformede værk. I øvrigt henvises til, at der kun må citeres i henhold til ophavsretsloven.

Ansvarsfraskrivelse

Travelmedia Nordic påtager sig ikke ansvar for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden vis. Vi fraskriver os tilmed ethvert ansvar for tab forårsaget af manglende opfyldelse af tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Aftalen er omfattet af Købelovens mangelsregler som finder anvendelse ved forbrugerkøb.

Ændring af abonnementsvilkårene

Travelmedia Nordic har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår.

Ændringer vil blive varslet med mindst én måneds varsel og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

De gældende abonnementsvilkår kan til enhver tid læses på standby.dk/abonnement.

Betaling

Betaling for abonnementet sker forud for hver abonnementsperiode.

Faktura
Det er muligt at betale via faktura, hvis der er tale om en virksomhed med et aktivt CVR-nummer. Faktura fremsendes per e-mail efter modtagelse af bestillingen. Der forbeholdes ret til at afvise betaling via faktura, såfremt en kreditvurdering giver anledning til dette.

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage. Ved overskridelse af den rettidige betalingsfrist pålægges der rykkergebyr i henhold til Renteloven. Gebyret vil blive opkrævet i forbindelse med fremsendelse af betalingspåmindelse.

Kreditkort

Du kan vælge at betale med betalings- og kreditkort (Dankort, VISA og MasterCard). Benytter du denne betalingsform, giver du samtidig tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk bliver trukket fra den konto, som du har oplyst ved oprettelsen af dit abonnement. Betalingen bliver trukket i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. Du er selv ansvarlig for, at kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Såfremt de ikke længere er valide, vil du blive informeret om den manglende betaling, hvorefter du vil kunne tilmelde dig betaling via en anden konto. Din adgang vil blive spærret, såfremt vi ikke kan trække betalingen på det oplyste betalingskort.

Når dit abonnement fornys vil du blive gjort opmærksom på dette via e-mail.

Det er ikke muligt at betale via Maestro, ligesom der med betaling via VISA Electron kan være tilfælde, hvor den udstedende bank ikke tillader abonnementsbetaling tilbagevendende betalinger.

Betaling trækkes med det samme, hvis der anvendes betalings- eller kreditkort og der fremsendes samtidig faktura med teksten ”er betalt”.

Travelmedia Nordic anvender et sikkert betalingssystem. Alle kortbetalinger via STANDBY.dk foregår i samarbejde med QuickPay, og kortinformationerne sendes med SSL-kryptering (SSL er en forkortelse for Secure Socket Layer). STANDBY.dk gemmer ikke selv dine kortoplysninger, men formidler dem direkte videre til QuickPay, som sørger for, at det aftalte beløb kan trækkes fra din konto. Uvedkommende har ingen mulighed for at opsnappe dine betalingsinformationer, når de sendes fra din computer til STANDBY.dk og videre til QuickPay.

Øvrige vilkår

For at købe og benytte abonnement på STANDBY.dk, skal du være tilsluttet internettet, da abonnementet tilgås online. STANDBY.dk understøttes af de fleste browsere og styresystemer, men vi garanterer ikke for at kunne understøtte alle browsere og styresystemer, samt for tilgængeligheden af abonnementet gennem egne og tredjeparts sites. Manglende adgang godtgøres ikke, i tilfælde af nedetider, som væsentligt forringer brugen af abonnementet, forlænger Travelmedia Nordic adgangen til det købte abonnement med en periode svarende til den tabte.

Adgang til STANDBY.dk er personlig og giver adgang for én bruger. Adgangen må ikke benyttes af flere brugere samtidigt. Travelmedia Nordic forholder sig ret til midlertidigt eller permanent at suspendere abonnementet ved misligholdelse af disse vilkår. Dette kan ske med eller uden varsel og uden yderligere forpligtelser fra Travelmedia Nordic.

Travelmedia forbeholder sig samtidig ret til at kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Det er dit ansvar, at profiloplysningerne er opdaterede samt atdit password er hemmeligholdt og ikke bliver gjort tilgængeligt for andre.

Som bruger på STANDBY.dk er du forpligtet til at udvise hensyn over for andre brugere. Oplysninger og informationer, du afgiver ved brug af dit abonnement, din profil eller debatindlæg må ikke være racistiske, injurierende, skrevet i en grov tone eller på anden vis være stødende eller krænkende. Travelmedia Nordic forbeholder sig retten til, men er ikke forpligtet til, at redigere og fjerne indhold, der ikke overholder retningslinjerne, uden returnering af betaling for abonnement.

En profil kan endvidere, uden forudgående meddelelse spærres, såfremt Travelmedia Nordic finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. Travelmedia Nordic foreholder enhver ret til at kræve, at du holder Travelmedia Nordic skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af din overtrædelse af nærværende vilkår.

Abonnenter der ikke allerede er modtagere af vores nyhedsbrev, vil blive tilmeldt vores nyhedsbrev med den e-mail adresse der opgives til login for abonnement. Vores betingelser for nyhedsbrev kan læses her standby.dk/nyhedsbrev. Nyhedsbrevet kan til enhver tid opsiges ved, at framelde dette i link nederst i nyhedsbrevet.

Henvendelse til Abonnementservice

Travelmedia Nordic ApS, Majsmarken 1, DK-9500 Hobro via abonnement@travelmedianordic.com.

Alle henvendelser besvares som udgangspunkt samme dag og senest inden for 24 timer.